fbpx
loader

Ostvarite profit u svojoj sportskoj organizaciji

Naučite sve o standardizaciji i aktivnostima koje je neophodno primeniti u profitnim sportskim organizacijama i klubovima. Kada završite kurs, bićete potpuno osposobljeni da započnete svoj biznis, i da ga kvalitetno i uspešno vodite.

Uskočite u svet sportskog biznisa

Kroz kurs ćete naučiti na koji način je moguće da se otisnete u svet biznisa i da uspostavite strukturu koja će odgovarati korisnicima, zaposlenima i uz sve to biti profitabilna. Retki su, i nedovoljno vidljivi primeri dobre prakse koje ćemo proučavati na našem kursu.

Cilj vašeg poslovanja treba i mora da bude PROFIT

Kroz ovaj kurs sagledaćete kompletnu poslovnu strukturu uspešnog biznisa, od ideje, preko upravljanja i praćenja rada pa sve do načina izveštavanja. Ne postoji sportska organizacija koja, pravilnim pristupom nije održiva i profitabilna!

Nauči kako se vodi uspešan biznis u sportu

Kreiramo novu generaciju uspešnih preduzetnika i menadžera u sportu

Kurs je namenjen svima onima koji žele da ostvare svoj preduzetnički duh u sportu, ljudima koji su vlasnici ili menadžeri profitnih sportskih organizacija, kao i onima koji žele to da postanu. U zavisnosti od vaše polazne pozicije, kao i oblasti rada, kurs će imati jednu ili više koristi:

  • Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz biznisa i poslovanja
  • Konsolidacija znanja koje ste do sada stekli u jednu formu
  • Osposobljavanje za samostalno vođenje profitnih sportskih organizacija
  • Mogućnosti za dalji razvoj karijere u sportskom biznisu u zemlji, regionu ili inostranstvu
  • Umrežavanje preduzetnika i menadžera u Srbiji i regionu
Preduzentništvo u sportu treba da bude vaša ideja vodilja

Vodite održiv i profitabilan sportski biznis

Kome je namenjen kurs?

Najšire, kurs je namenjen svima onima koji žele da ostvare svoj preduzetnički duh u sportu: sportsitima koji su završili svoju karijeru, vlasnicima i menadžerima profitnih sportskih organizacija, kao i onima koji to žele da postanu.

Struktura kursa

Kurs se sastoji iz 5 modula (predmeta) i obuhvata: poslovnu strategiju, menadžment i liderstvo, osnove finansija, sportske objekte i marketing. Ceo kurs se pohađa online. Ovako postavljeni moduli daju vam mogućnost da na jednom mestu, za kratko vreme naučite sve što je potrebno da se otisnete u biznis ili da ga uspešno vodite.

Bonus predavanja

Iako nisu striktno vezana za module, ova predavanja omogućiće vam dodatni izvor zarade u vašem biznisu. To su ugostiteljstvo i sport, priprema novog proizvoda/usluge, analitika i sportski događaji.

Praktični rad

U toku svakog pojedinačnog modula, polaznici će raditi interaktivne zadatke čiji je cilj da sagledaju svoje znanje i stručnost. Nakon svakog modula, uradiće deo Biznis plana koji je precizno određen i povezan sa modulom. Na kraju kursa, sve ćemo objediniti i napraviti pravi operativni biznis plan.

Viđanje uživo i mentorstvo

Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa predavačima i međusobno na seminarima uživo. Pored toga, organizovaćemo i mentorske sastanke po potrebi sa svakim polaznikom pojedinačno ili grupno.

Dodela sertifikata

Kurs se završava završnim radom koji se izrađuje u toku petog, poslednjeg, meseca. Nakon ocene organizuje se svečana dodela sertifikata zajedno sa svim studentima PELOTON Sport Biznis Akademije.

Umrežavanje i alumni

PELOTON Sport Biznis Akademija nudi studentima, alumnistima, gostujućim predavačima i članovima naše mreže mogućnost za povezivanje i saradnju, kao i prostor za deljenje svojih interesovanja prema sportu i profesionalnoj ekspertizi u domenu biznisa i sporta.

Kurikulum

Modul #1 - Poslovna strategija - predavač Čedomir Vitorović

Poreklo i dizajn strategije.

Svrha biznisa, vrednosti, misija i vizija. 

Strateške analize (SWOT i drugi alati)

Pozicioniranje na tržištu 

Vrste strategije

Strategija rasta

Modul #2 -  Manadžment, liderstvo i inovacije - predavač Čedomir Vitorović

Naučni pristup upravljanju (menadžmentu)

Upravljanje i razvoj 

Pravljenje uspešnih timova 

Oblici i vrste menadžmenta

Komunikacija i procesi

Inovacije u biznisu 

Modul #3: Sportski objekti - predavač Čedomir Vitorović

Upravljanje sportskim objektima 

kapacitet sportskog objekta i članovi 

Organizaciona struktura i HR

marketing i brendiranje sportskog objekta 

Modul #4 - Osnove finansija - predavač Boris Golubović  

Finansijska analiza (bilans stanja i bilans uspeha)

Finansijsko planiranje i izveštavanje 

Modul #5 - Marketing u sportu - predavač Veroljub Zmijanac 

Šta je marketing u sportu?

Market = tržište, tržišna orijentacija i odgovor na pitanje: Šta nije sportski marketing? 

Oblasti u marketingu u sportu: sponzorstva, marketing sporta i marketing vežbanja

Vlasnici sportskih prava

Kreiranje marketing strategije i marketing plana

Bonus predavanja 

Ugostiteljstvo i sport - predavać Marina Lazarević 

Sportski događaji - predavać Anja Vreg 

Big data i sport - predavač Luca Spinelli

Cena

Rane prijave do 1. aprila po ceni sa 20% popusta: 34.990,00 RSD. Školarinu možete platiti u više rata.

Regularna cena kursa je 49.560,00 RSD.

Kontakt

Čedomir Vitorović
cedomir.vitorovic@peloton.academy
+381 (0)64 64 00 175

Čedomir Vitorović

Čedomir Vitorović

Kreator i predavač za Preduzetništvo i menadžment u sportu
Luca Spinelli

Luca Spinelli

Gostujući predavač za oblast Analize sportskih podataka
Boris Golubović

Boris Golubović

Gostujući predavač za oblast Upravljanja finansijama
Anja Vreg

Anja Vreg

Gostujući predavač na temu Oranizacije sportskih događaja
Veroljub Zmijanac

Veroljub Zmijanac

Gostujući predavač na temu Marketinga u sportu

Prijavi se na ovaj kurs!

Error: Contact form not found.

//peloton.academy/wp-content/uploads/2020/09/victoire-joncheray-Yk9HUFhrCQY-unsplash-scaled.jpg